Moderna Försäkringar og forsikringsbransjen har et stort samfunnsansvar for å skape økonomisk trygghet ved å fordele risikoer innenfor et kollektiv, og i videre forstand innenfor samfunnet. Hver og en skal kunne henvende seg til oss som forsikringsselskap for å få en forsikring. Med det følger også et stort ansvar for oss som selskap. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, er vi i vår virksomhetsutøvelse avhengig av forskjellige opplysninger, deriblant personopplysningene dine. Informasjonen vi har om deg bruker vi til å tilpasse våre tilbud og til å utvikle og forbedre våre tjenester og service. Vi selger aldri informasjonen som vi har om deg til en utenforstående tredjepart.
Vi vil være transparente i forhold til hvordan personopplysningene dine behandles, og for at du skal få et så godt innsyn som mulig, har vi sammenstilt informasjonen i en personvernerklæring. Vi ber deg derfor ta deg tid til å lese gjennom denne. Den forklarer blant annet:
  • Hvordan vi samler inn personopplysninger
  • Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor
  • Hvordan vi bruker informasjonen som vi samler inn
  • Hvor lenge vi lagrer informasjon om deg
  • Hvordan du kontakter oss
  • Dine rettigheter, inklusive hvordan du får tilgang til, og hvordan du oppdaterer personopplysningene dine
  • Endringer av personvernerklæringen
Vi har forsøkt å utforme denne informasjonen så enkelt som mulig, men i tilfelle du ikke forstår enkelte av begrepene som brukes, kan du begynne med å lese mer under nøkkelbegreper.