Forsikring

Ved erstatningsberettiget skade gis erstatning for reparasjons-kostnadene, dog høyest opp til produktets gjenanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. Kan ikke reparasjon utføres på produktet, gis om mulig erstatning i form av et identisk produkt eller, om ikke et slikt produkt kan fremskaffes, et produkt med tilsvarende spesifikasjoner som det skadede produktet, men ikke med høyere pris enn opprinnelig vare som fremgår av kjøpskvitteringen.

I de tilfeller hvor det ikke finnes produkt med tilsvarende spesifikasjoner i kjøpstedets sortiment eller hvor erstatningsprodukt overstiger kjøpsprisen for opprinnelig vare gis erstatning i form av gavekort til en verdi av det forsikrede produktets kjøpspris. Forsikringsgiveren avgjør når produktet skal repareres, erstattes med et nytt produkt eller erstattes med gavekort.

Ved erstatning av nytt produkt, føres gjenstående forsikringstid over på det nye produktet. Erstatning foretas i samme land som produktet er kjøpt. Det gjøres ikke fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk. Det gis ikke kontanterstatning.

Gyldig fra og med den 13.11.2023
Gyldig fra og med den 11.11.2022
Gyldig fra og med den 1.4.2022
Gyldig fra og med den 1.10.2020 - 31.03.2022
Gyldig fra og med den 1.12.2018
Gyldig fra og med den 24.11.2017
Gyldig fra og med den 01.08.2016
Gyldig fra og med den 10.11.2014
Product Insurance - General Information Valid from 11.11.2022
Gyldig fra og med den 01.08.2016 - 31.03.2022 (Tidligere Lefdal)

IPID - Produktforsikring

Tryg ID-Protect by Defentry

Tryg ID Protect by Defentry – Family gyldig fra og med den 1.2.2023
Tryg ID Protect by Defentry – Personal gyldig fra og med den 1.2.2023

Forsikring Smart Home

Forsikring Smart Home gyldig fra og med den 1.4.2022
Forsikring Smart Home gyldig til og med den 31.03.2022

Skjermforsikring

Skjermforsikring gyldig fra og med den 28.10.2019 - 31.03.2022

Utvidet garantiforsikring

Utvidet garantiforsikring varmepumpe gyldig fra og med den 1.4.2022
Utvidet garantiforsikring varmepumpe gyldig til og med den 31.03.2022

Mikroforsikringer

Forsikring - for spill og filmer gyldig fra og med den 1.4.2022
Forsikring - for spill og filmer gyldig til og med den 31.03.2022
Forsikring - for hjem og husholdningsprodukter gyldig fra og med den 1.4.2022
Forsikring - for hjem og husholdningsprodukter gyldig til og med den 31.03.2022

Forsikring for bedrift

Utvidet garantiforsikring - Hvitevarer gyldig fra og med den 1.4.2022
Utvidet garantiforsikring - Hvitevarer gyldig til og med den 31.03.2022
Utvidet garantiforsikring - datamaskin gyldig fra og med den 1.4.2022
Utvidet garantiforsikring - datamaskin gyldig til og med den 31.03.2022
Utvidet garantiforsikring - mobiltelefon gyldig til og med den 31.03.2022

AppleCare forsikring

Elkjøp med AppleCare service for iPhone gyldig til og med den 31.03.2022
Elkjøp med AppleCare service for Mac gyldig fra og med den 1.4.2022
Elkjøp med AppleCare service for Mac gyldig til og med den 31.03.2022

Skadesenter

www.elkjopforsikring.no
E-post: affinity@tryg.no
Telefon: (+47) 23298410
Åpningstider:
Mandag - fredag 09:00-17:00