Vi i Tryg Forsikring jobber for at vår saksbehandling skal være av høy kvalitet og at våre skadeoppgjør og avgjørelser er i samsvar med vilkår og praksis.

Hvis du likevel ikke er enig med vår beslutning i forbindelse med en skade, er du velkommen til å sende en skriftlig henvendelse til oss der du redegjør for hva du er misfornøyd med. Du vil få en ny vurdering ved å kontakte avdelingen som behandlet din forsikringssak. I henvendelsen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og eventuelle nye opplysninger av betydning for saken.

Klagen sendes til klage.affinity@tryg.no 

Du har også anledning til å få klager og tvister som gjelder forsikringen behandlet av: Kvalitetsavdelingen, Tryg Forsikring

Folke Bernadottesvei 50
5020 Bergen

 

Kommer du ikke til enighet med Tryg?