Overlatelse av forsikring

Om du selger eller på annen måte overlater ditt forsikrede produkt til en annen person kan også forsikringen overlates.

Ved en overlatelse må Skadesenteret informeres. 

Skriftlig dokumentasjon/brev skal sendes til Skadesenteret.

Informasjon som skal være med i brevet er følgende;

  • Kontant eller Fakturanummer for produktet
  • Grunnen til overlatelsen. 
  • Produktspesifikasjon (Type av produkt, modell)
  • Kontaktoppgifter til både nåværende og ny eier (for og etternavn, fullstendig adresse samt telefonnummer).
  • Underskrift av både nåværende og ny eier.

Overlatelsesskjema

Send overlatelsen til oss:

Overlatelsen sendes til:
affinity@tryg.no eller
Moderna Försäkringar
Skadecenter
Box 7830
SE -103 98 STOCKHOLM