Dine rettigheter som konsument når du kjøper en vare er bestemt ut fra Forbrukerkjøpsloven. Oppdager du en feil eller mangel på en vare eller tjeneste du har kjøpt, kan du stille krav mot forhandleren eller butikken. Å reklamere innebærer at du gjør selgeren oppmerksom på at du mener du ikke har fått levert varen i henhold til avtale. Du må imidlertid rette reklamasjon til selgeren snarest mulig etter at feilen ble oppdaget. 

  • En garanti er en privat avtale mellom deg som kjøper og selgeren eller produsenten av en vare (eller tjeneste). I denne avtalen gis du nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler ved varen eller tjenesten. Garantitiden kan variere mye. 
  • En reklamasjon er kort fortalt en erklæring om innsigelser vedrørende en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selgeren ved feil eller mangler på varen eller tjenesten som du har kjøpt. Reklamasjonsretten er normalt intil 5 år. 

Viktig å huske på

Under de 5 første årene giForbrukerkjøpsloven en bra beskyttelse om vareikke fungerer som den skal på grunn av feil som eksistert allerede når varen var ny. Du må da reklamere på varen innen to måneder fra da du oppdaget feilen. Når du har reklamert på varen skal den repareres uten kostnad. 

Om det er påvist en feil eller mangel på en vare eller tjeneste du har kjøpt, kan du stille flere krav: 

  • Reparasjon/utbedring av gjenstanden eller tjenesten 
  • Ny, tilsvarende vare (omlevering) 
  • Prisavslag 
  • Heving av kjøpet (tilbakelevering av gjenstand og betaling) 

Slitasje, uriktig bruk m.m.

Du skal være oppmerksom på at garantien og reklamasjonsretten faller bort om produktet slutter å fungere som følge av en sviktende funksjon som oppstår etter en plutselig, ytre fysisk hendelse.  Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som følge av slitasje, feilaktig bruk (t.d. om du ikke følger bruksanvisningen) eller ytre påvirkning (t.d. lynnedslag). 

Mer info om Reklamasjonsretten 
Mer info om Kjøpsloven