Kvittering butikk

Kjøpskvittering etter kjøp i butikk. Se markert område for kvitteringsnummer. 
OBS: av og til er dette nummeret kryptert med bokstaver. Da må du ta kontakt med butikken for å få det ukrypterte nummeret.eksempel_elkjøp_kontant_mark.jpg

Servicekvittering

Her ser du en servicekvittering som du får når leverer ifra deg ditt produkt til Elkjøp for service. Se det markerte område for å finne referanse informasjon. eksempel_elkjøp_service_mark.jpg