Tabellen gir et raskt overblikk over de fordele, du har av forsikringen. For komplett overblikk, se betingelsene.

 

Dette inngår i forsikringen

Forsikring

Innbo-forsikring

Forbruker-kjøpsloven

Uhell

Forsikringen dekker fall og støtskader, klemskader og andre uhell.

checkmark-yes.png yellow-check.png checkmark-no.png

Innbrudd

Forsikringen dekker tyveri ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig.

checkmark-yes.png yellow-check.png checkmark-no.png

Lynnedslag og overspenning

Forsikringen dekker skade som følge av lyn eller overspenning.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-no.png

Væskeskade

Forsikringen erstatter ditt produkt om det utsettes for en væskeskade.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-no.png

Brann

Tap av produkt etter brann erstattes forutsett at hendelsen er dokumentert med bekreftelse fra Brannvesen eller Politi.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-yes.png

Funksjonsfeil

Skade som innebærer sviktende funksjon som oppstår etter en plutselig, ytre fysisk hendelse som ikke omfattes av produktgarantien eller selgerens/ produsentens ansvar for feil i henhold til forbrukerkjøpsloven.

checkmark-yes.png checkmark-no.png checkmark-yes.png

 

Grønn = Full erstatning, Gul = Delvis erstatning, Rød = Ingen erstatning 

Fordelene med forsikring

  • Ingen egenandel ved reparasjon eller ved nytt produkt (unntaket er mobiltelefoner som har en lav egenandel). Egenandel på en vanlig innboforsikring kan ligge på 1 500 - 2 000 kr. 
  • Ingen aldersfradrag på grunn av produktets alder. De fleste innboforsikringer tillegger et aldersfradrag, dvs. en forminskning av produktets verdi om det er mer enn ett år gammelt. Aldersavdraget gjør at mange kunder ikke får erstatning opp til kostnaden av et likeverdig produkt. 
  • Vanlige innboforsikringer dekker ikke skader etter uhell på hjemmeelektronikk om du ikke tegner et risikotillegg. Da er det ofte at en høyere egenandel og aldersfradrag legges til. 
  • Forsikringen dekker funksjonsfeil som ikkdekkes av garanti/reklamasjon, innboforsikringer dekker bare funksjonsfeil på hvitevarer.