Vår forsikring fohjemmeelektronikk og hvitevarer gir en omfattende beskyttelse mot skader som følge av uhell. Du er til og med beskyttet mot funksjonsfeil som ikke dekkes av garanti eller din reklamasjonsrett. Forsikringen tegnes direkte i butikk eller nettbutiksamtidig som du kjøper ditt produkt. Forsikringen fungerer som en kompletterende beskyttelse til den du har gjennom garanti/reklamasjon oginnboforsikring 

Hverken reklamasjonsretten eller garantien kompenserer deg for skadesom følge av uhellshendelserlynnedslag, fall- eller væskeskader.  

Det gjør derimot forsikringen. 

Forsikringen tegnes for 6 mnd. opptil 3 år eller som en løpende avtale med månedsvis betaling (for visse produktgrupper).  For hvitevarer og TV tilbyr vi beskyttelse opp til 5 år.  

Forsikringen omfatter også tap av produkt vetyveri etter uberettiget adgang i ditt hjem, feriebolig eller privat kontor  Tap omfattes ikke av garanti og din reklamasjonsrett.  

Innboforsikringer gir bare erstatning etter skader som følge av uhell om du har ekstra risikotillegg. Dessuten må du i de fleste tilfeller betale egenandel (ofte 1500 - 2000kr.). erstatning fra innboforsikring skal utregnes tar man ofte høyde for et aldersfradrag (forminskning av verdi) om produktet er 1 år eller mer. Med forsikring betaler du ikkegenandel for noen andre produkter enn mobiler og du vil aldri bli belastet med et aldersfradrag. Visste du at nåinnboforsikringen erstatter en skadet Laptop/PC trekker man av og til fra så mye som 50% av verdien etter år 1?  

Hva får du frainnboforsikringen om du din PC blir utsatt for væskeskade? 

Erstatning fra innboforsikring krever ofte at du har et risikotillegg som dekker uhell. 
Eksempelvis Innkpspris 18 måneder tidligere: 12 000 kr  
Pris fotilsvarende PC idag: 8 000 kr 
Aldersfradrag, 50%: 4 000 kr 
Egenandel: 1 500 kr 
Din erstatning: 2 500 kr